ÜDY 3


ÜDY3 (ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)


ARANAN ŞARTLAR:
1. Başvuru sahibinin ÜDY3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2. Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 5 yıl olacaktır.
3. Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin unvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
4. Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya BAĞ-KUR dökümü.
5. Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası)
6. 2 adet fotoğraf